„Kdyby nebe vyslyšelo dětské modlitby, nezůstal by naživu ani jeden učitel.“

Škola v novém kabátě

Škola v novém kabátě

Oprava střechy školy

Oprava střechy školy

Sundávání lešení po opravě fasády

Sundávání lešení po opravě fasády

Škola v zimě před opravou střechy a fasády

Škola v zimě před opravou střechy a fasády

O nás


Součásti školy


Součásti školy

Základní škola a Mateřská škola Zubří je jednotřídní škola s 1. - 4. postupným ročníkem. Naše škola je místem aktivního poznání, kde se respektují individuální požadavky dětí.

 

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

  (součásti školy a vymezení hlavního účelu, předmětu činnosti)

 • Základní škola:
  poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

   

 • Mateřská škola:
  zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

   

 • Školní družina:
  poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

   

 • Školní jídelna:
  zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy .