Informace ZŠ

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Zubří, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

                                                                                               V Zubří  dne   5. 4. 2018

  R O Z H O D N U T Í

Na základě § 165 odst. 2 písm.e) a v souladu s § 46 ods.1 zákona č.561/2004  Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění –

ředitelka školy rozhodla takto:

Seznam žáků přijatých do prvního ročníku k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018

na školní rok 2018/2019:

Přijati jsou žáci pod registračním číslem      

                                                                           1

                                                                           2

                                                                           3

                                                                           4

                                                                           5

                                                                           6

                                                                          

do Základní školy a Mateřské školy Zubří, okres Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci

 O D Ů V O D N Ě N Í

Rozhodnutí bylo vydáno na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte.

Žáci se přijímají k základnímu vzdělávání na základě zápisu k povinné školní docházce konaném dne 4. 4. 2018. Žáci bude plnit povinnou školní docházku v základní škole se sídlem, v němž  má  místo trvalého pobytu.

P O U Č E N Í

Podle § 183 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 53 zákona č. 71/1967 Sb.,

o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím ředitele školy k odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina, 587 33 Jihlava, Žižkova 57.

Mgr. Hana Stejskalová

.                                                    ředitelka školy

Zatím žádné komentáře! Můžete vložit první komentář.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *