Informace ZŠ

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k mimořádným opatřením Covid 19 a přerušením provozu Mateřské školy v Zubří vyhlašuji zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

Žádost o přijetí najdete  v příloze

 

Podání žádostí o přijetí proběhne ve dnech 4.5. – 14.5.2020

 

Podle § 37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu a nebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby :

 • do datové schránky školy– zzemjbx
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (NELZE poslat prostý email)
 • poštou na adresu ředitelství, viz níže
 • osobní podání zákonným zástupcem dítěte na adrese ZŠ a MŠ Zubří
  Zubří 77, 59231 Nové Město na Moravě. 
  Zákonní zástupci dítěte doručí :
 • řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do MŠ
 • kopii rodného listu dítěte
 • čestné prohlášení k očkování ( vzor příloha)
 • kopii očkovacího průkazu dítěte
 • osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR kopií potvrzení dle zákona podle hlavy III. a IV. zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Jedná se o mimořádná opatření při zápisu do MŠ, proto můžete případné dotazy volat na tel.566 615123, 732441026 nebo psát na stejskalova.hana@seznam.cz

Kritéria stanovená pro přijetí dětí do MŚ na školní rok 2020/2021:

 1. Děti, pro které v kalendářním roce začíná povinné předškolní vzdělávání s místem
  trvalého bydliště v Zubří (dle§ 34a zákon 561/2004 Sb., školský zákon).
  2. Děti ve věku 3 až 5 let s trvalým bydlištěm v Zubří od nejstaršího k
  nejmladšímu (3 roky dosáhne dítě nejpozději 31.12.2020).
  3. Děti  mladší tří let (narozené od 1.1.2018 do 31.8.2018) s trvalým bydlištěm v Zubří a potvrzením zákonných zástupců o zaměstnání, do naplnění kapacity mateřské  školy.

Přednostní podmínky:
Sourozenci již přijatých dětí ve věku 3 až 5 let od nejstaršího k nejmladšímu, (3 roky dosáhne dítě nejpozději 31.12.2020) .
Děti v závažné sociální situaci nebo se sociální potřebností.

Kritéria pro přijetí byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 13.2.2020.

Výsledky přijímacího řízení:
– do 30 dnů od zápisu bude vyvěšen číselný seznam s výsledky přijímacího řízení v MŠ a webu MŠ.

 

 

Čestné prohlášení očkování 2020

Žádost o přijeti dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

 

 

 

 

Zatím žádné komentáře! Můžete vložit první komentář.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *