Hana Stejskalová

Den českého strakatého skotu v Radešínské Svratce