Informace ZŠ

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v úterý 2. dubna 2024 od 13.00 do 16.30 hod..

Průběh prezenčního zápisu do 1 . třídy:

  • zákonný zástupce se dostaví k zápisu se svým dítětem
  • každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřednictvím budou zákonní zástupci informováni o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu povinné školní docházky do 30 dnů na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy;
  • zákonný zástupce vyplní přihlášku k zápisu k povinné školní docházce a doloží všechny požadované dokumenty;
  • zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem, poradit se např. o odkladu,
  • v připravené třídě, bude paní učitelka ZŠ a paní učitelka MŠ formou přátelského pohovoru nad pedagogickými pomůckami sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod.;
  • po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet.

 

K zápisu mohou přijít :

Věk dítěte  
6 let k 31. 8. 2024

 

–        dítě narozené od 1. září 2016 do 31. 8. 2018

–        pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

·        Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření – dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2024

 

5 let k 31. 8. 2024 Zákonný zástupce doloží  VYJADŘENÍ – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

Dosáhne-li věku od 1. 1 do 30.6. 2025

Zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENˇI – Školského poradenského zařízení + odborného(dětského) lékaře dítěte

S sebou k osobnímu odevzdání zápisové dokumentace: občanský průkaz zákonného zástupce

Zákonný zástupce, který bude žádat o odklad školní docházky pro své dítě, se rovněž dostaví k zápisu a doloží v obálce následující 3 dokumenty:

  • žádost o odklad povinné školní docházky – lze vyplnit v den zápisu
  • potvrzení od lékaře
  • zprávu ze školského poradenského zařízení.

Bližší informace Mgr. Hana Stejskalová – 732441026

Zatím žádné komentáře! Můžete vložit první komentář.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *