Informace ZŠ

Zápis do Mateřské školy Zubří

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZUBŘÍ

pro školní rok 2023/2024 se uskuteční

ve středu 10. 5. 2023 v době od 8:00 do 13:00 hodv budově ZŠ a MŠ Zubří.

Zákonný zástupce přinese vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání i potvrzení od lékaře. (Formuláře ke stažení níže). Dále k nahlédnutí občanský průkaz a rodný list dítěte. Doporučujeme Vám se k zápisu objednat na určitý čas u vedoucí paní učitelky Radky Pučanové na telefonu 736 641 139.

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Potvrzeni lékaře (1)

 

Kritéria pro přijetí do MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zubří, příspěvkové organizace stanovuje následující kritéria, dle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 32 dětí.

1. Přednostně přijme dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání dle zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, které dosáhne k 31.8. 2023, věku pěti let a jeho trvalé bydliště je na území obce.

2. Dítě, které dosáhne k 31. 8. 2023 věku tří let a více a jeho trvalé bydliště je na území obce.

3. Dítě, které dosáhne k 31. 8. 2023 věku tří let a více a jeho trvalé bydliště není v obci Zubří.

4. Dítě mladší tří let po individuálním posouzení dle bodu 1. b)  a to – V případě volné kapacity mohou být na základě kritérií přijaty i děti mladší tří let. Děti musí být před přijetím do mateřské školy dostatečně sociálně vyspělé a zvládat osobní hygienu. O přijetí rozhoduje ředitelka školy po pečlivém individuálním posouzení jejich situace. 

V rámci jednotlivých kritérií bude rozhodovat věk dítěte (starší má přednost) společně s následujícími doplňkovými kritérii:

1. Dítě je přihlášeno na celodenní pobyt

2. Dítě má sourozence v mateřské nebo základní škole.

 

 

 

 

 

 

f t g m

 

Zatím žádné komentáře! Můžete vložit první komentář.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *